akt I, drzeworytakt IIakt IIIharendamartwa natura Imartwa natura IImartwa natura IIImartwa natura IVmartwa natura IXmartwa natura Vmartwa natura VImartwa natura VIImartwa natura VIIIparasol Iparasol IIwnętrze Iwnętrze IIwnętrze IIIwnętrze IV