cienie I, 2016, olej płótno, 100x115cienie II, 2017, olej płótno, 105x115a za oknem mróz, 2016, olej płótno, 100x115cienie III, 2017, olej płótno, 105x115cienie IV, 2017, olej płótno, 130x80cienie V, 2017, olej płótno, 130x80cienie VI, 2017, olej płótno, 80x40cienie VII, 2017, olej płótno, 40x50